Ánh sáng nội tâm

Ngũ dục còn hơn mũi tên độc

Phra Ajaan Lee Dhammadharo (1907-1961), là một trong những vị thiền sư theo truyền thống tu khổ hạnh trong rùng. Chúng ta hạnh phúc hay khổ đau, tốt hay xấu, tất cả tùy thuộc vào tâm của mình.  Tâm là kẻ điều...

Đọc thêm
Trang 1 trên 2 1 2